วัดพระเจ้าโท้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระเจ้าโท้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่2 บ้านแพะดินแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านแพะดินแดง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอฮอด 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :782