หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สารภี > วัดสันทรายมหาวงศ์
วัดสันทรายมหาวงศ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสันทรายมหาวงศ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีอนุสาวรีย์เจ้ามหาวงศ์และวิหารเป็นแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
การเดินทาง :  โดยยานพาหนะส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :932