สวนดอกเบญจมาศ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนดอกเบญจมาศ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านบัวเทิง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.23
longitude :  104.96
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การเดินทาง :  ม.4 บ้านบัวท่า ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ

จำนวนผู้เข้าชม :446