ฝายลำเซบาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายลำเซบาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  โครงการฝายลำเซบาย ม.1,11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.27
longitude :  104.43
รายละเอียด :  ฝายลำเซบาย ก่อสร้างขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างฝายกั้นลำเซบาย สำหรับสุบน้ำเพื่อการเกษตร และทำการประมง มีทัศนียภาพสวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจในเทสกาลต่างๆ
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถประจำทางจากจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 48 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอหัวตะพาน ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :323