วังเก่าหนองจิก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังเก่าหนองจิก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.84
longitude :  101.18
รายละเอียด :  เป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองหนองจิก
การเดินทาง :  จากจังหวัดปัตตานีถนนสาย 42 ระยะทาง 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :359