หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > เมืองลำปาง > ลำปางรักษ์สมุนไพร
ลำปางรักษ์สมุนไพร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลำปางรักษ์สมุนไพร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.12 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.31
longitude :  99.46
รายละเอียด :  เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :784