ศาลานางขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลานางขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านกู่ ตำบลกู่สันตรัตน์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043706510
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโบราณสถานที่สร้างในศตวรรษที่ 16-18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ซึ่งถือเป็นโบราณสถานสำหรับประเพณีทางด้านศาสนา
การเดินทาง :  ระยะทางจาก อ.เมือง จ.มหาสารคาม 60 กม. หมายเลขทางหลวง 2040 ถึงแยกทางเข้าอำเภอนาดูนเลี้ยวซ้าย 1 กม. หมายเลขทางหลวง 2179 เลี้ยวซ้ายผ่านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกู้่สันตรัตน์และโบราณสถานกู่สันตรัตน์ อีก 2 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :397