อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ำพ่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :363