พระพุทธฉาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธฉาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  จปร.
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  037-393-634-9
latitude :  14.30
longitude :  101.15
รายละเอียด :  วัดเขาชะโงก (วัดพระพุทธฉาย) เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับจังหวัดนครนายกมายาวนาน ถูกสร้างขึ้นบนเขาชะโงกภูเขาเตี้ยๆที่สามารถมองเห็นวิวเมืองนครนายกได้อย่างชัดเจน ทางด้านหลังวัดจะพบ 'น้ำตกพระฉาย' เป็นน้ำตกเล็ก ๆ ตกลงมาเป็นสายจากผาสูงประมาณ 30 เมตร มายังแอ่งน้ำเบื้องล่างเล่นน้ำได้จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สามารถเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านตัวเมืองจังหวัดเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3052

จำนวนผู้เข้าชม :382