ภูหมากยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูหมากยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านศรีสว่าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.18
longitude :  104.32
รายละเอียด :  เป็นพื้นที่ภูเขาซึ่งมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาพื้นที่โดยรอบเป็นลานหินกว้างมีปฏิมากรรมธรรมชาติมากมายและสวยงามอีกทั้งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นพื้นที่ตำบลศรีแก้วและตำบลข้างเคียง
การเดินทาง :  ห่างจากจังหวัดยโสธร 69 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเลิงนกทา 25 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :349