วัดพิกุลโสคันธ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพิกุลโสคันธ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสำคัญในตำบลพระขาว
การเดินทาง :  หมู่ที่ 2 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนผู้เข้าชม :406