วัดหนองทาระภู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองทาระภู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเทพหิรัณ(หนองทาระภู) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ บ้านหนองทาระภู หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ งาน ๖๘ ตาราวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๙ เมตร ยาว ๗๙ เมตร วัดเทพหิรัณย์ เดิมชื่่อว่า วัดหนองทาระภู ตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒ เริ่มก่อสร้างวัดเมื่อพ.ศ.๒๕๐๙ ใช้ซื่อว่าสำนักสงฆ์หนองทาระกูตามซื่อหมู่บ้าน ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๑ และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดใน ปีเดียวกัน ขอตั้งวัดจากซื่อหนองทาระกู เป็นหนองทาระภู เจ้าอาวาสวัดรูปแรก พระสุนทร สิริจันโท ต่อมา พ.ศ.๒๕๓๓ ชาวบ้านได้อาราธนาพระชวลิต ชวโร ซึ่งปัจจุบันเป็นพระครูไพศาลชัยกิจ(เทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ และเจ้าคณะตำบลบ้านเชี่ยน
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :347