น้ำตกแก่งร้อยรู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกแก่งร้อยรู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.วิสัยเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำที่ไหลมาจากคลองวิสัย รวมตัวกันเป็นน้ำตกแก่งเล็กแก่งน้อยมากมายเป็นร้อยๆแก่ง
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ตามถนนเพชรเกษมมาถึงสี่แยกวิสัยเหนือเข้ามาประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนถึงอบต.วิสัยเหนือ แล้วซ้ายมีป้ายบอกทางเข้าน้ำตกแก่งร้อยรู

จำนวนผู้เข้าชม :487