หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > เมืองปัตตานี > ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านกรือเซะ ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้นับถือ ( ศาสนาจีน- พุทธ )มาสักการะหรือบนบานสารกล่าว ศาลเจ้าแม่ฯเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในรอบปีจะมีงานสมโภชเจ้าแม่ทุกปีอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
การเดินทาง :  เดินทางโดยสารรถประจำทางปัตตานี - นราธิวาส หรือเดินทางโดยรถสองแถวปัตตานี - ยะหริ่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :71