วัดป่าแก้วชุมพล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าแก้วชุมพล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านชุมพล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :348