วัดบ้านดอนมูล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านดอนมูล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนมูล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วิหารไทลื้อวัดดอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สร้างเมื่อ พ.ศ.2375 และสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2380 สร้างโดยเจ้าหลวงอนุภาพ มีพระปัญญาเป็นเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.2400 ได้สร้าง พระประธานและตกแต่งฐานชุกชีมีพระทอง เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาเพื่อ พ.ศ.2471 ได้เปลี่ยนไม้แป้นเกล็ด มุงหลังคาใหม่ มีพระสอนเป็นเจ้าอาวาส เมื่อพ.ศ.2490 พระบุญเปล่ง คำยวง เจ้าอาวาส นายผ่อง หน่อคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นายวงศ์ นันท์ชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ร่วมกับราษฎรทั้งสองหมู่บ้าน ได้ร่วมกันบูรณะพระวิหารครั้งใหญ่ คือ ได้เปลี่ยนไม้แป้นเกล็ดมุงหลังคาใหม่หมดทั้งหลัง เปลี่ยนเสาไม้ที่ชำรุดเป็น เสาก่ออิฐถือปูน เหลือไว้เพียง 2 ต้นที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการเจาะช่อหน้าต่างให้กว้างอีกเล็กน้อย (เดิมหน้าต่างกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร) ปิดประตูนาคด้านหลังวิหาร (เดิมที่วิหารนี้มี 3 ประตู) ให้เหลือเพียง 2 ประตู และได้ตกแต่งพระประธานทำดาฝ้าเพดาน ซุ้มพระประธาน การบูรณะครั้งนี้แม้จะทำเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบูรณะมาแต่ก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของศิลปะไทลื้อเดิมไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงสร้างหลังคา เมื่อ พ.ศ.2529 วิหารไทลื้อหลังนี้ได้ทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเสาไม้ 2 ต้น ที่คงไว้เมื่อคราวบูรณะครั้งก่อนได้ทรุดลงเล็กน้อย หลังคารั่ว ผนังข้างทรุดแยกออกจากกัน จึงได้เทคอนกรีตเสริมฐานเสาไม้ดังกล่าวเปลี่ยนแป้นเกล็ดหลังคาทั้งหมด เทคอนกรีตเสริมฐานรอบพระวิหาร มีนายปั่น บุญมา เป็นช่างผู้ดำเนินการบูรณะ นายสวัสดิ์ หน่อคำ กำนันตำบลศรีภูมิ ท่านพระอธิการอุดม ปภสโร เจ้าอาวาส เป็นผู้อำนวยการบูรณะ วัดดอนมูลได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 และประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 103 ง วันที่ 6 ตุลาคม 2543
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวเมืองน่านโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 ( น่าน - ทุ่งช้าง ) เมื่อถึงบ้านห้วยเดื่อ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา ระยะทางช่วงนี้ประมาณ 35 กิโลเมตร แล้วให้แยกไปทางซ้ายมือ ประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อสุดเส้นทางแล้วแยกไปทางขวามือ ประมาณ 500 เมตร แล้วให้แยกไปทางซ้ายมือ ประมาณ1 กิโลเมตร ก็จะถึงวิหารไทลื้อ ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ ของบ้านดอนมูล

จำนวนผู้เข้าชม :440