หาดทรายขาวบ้านปากยาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดทรายขาวบ้านปากยาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านปากยาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :357