กาดกองต้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กาดกองต้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ถ.ตลาดเก่า ต.หัวเวียง อ.เมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.29
longitude :  99.50
รายละเอียด :  เป็นย่านชุมชนทางเศรษฐกิจที่มีอายุกว่า 100 ปี เริ่มจากชัยภูมิที่เป็นริมแม่น้ำวัง และต่อมาได้พัฒนาไปเป็นศูนย์กลางการค้าขายและ ส่งผ่านสินค้าที่สำคัญของเมืองลำปาง รูปแบบของสถาปัตยกรรมมีความหลากหลายทั้งศิลปะตะวันตก พม่า-ไทใหญ่ และจีน หลังพ.ศ.2459 ศูนย์กลางการค้าแห่งนี้ถูกลดบทบาทลงเนื่องจากการตัดผ่านเส้นทางรถไฟสายเหนือที่มาถึงลำปาง ผู้คนในจังหวัดจึงขยับขยายถิ่นฐานไปตั้งอยู่รอบๆสถานีรถไฟจนเกิดกลายเป็นชุมชนใหญ่ที่เรียกว่า "ชุมชนเก๊าจาว" ในปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ได้กลับมาเป็นย่านการค้าที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง และคงไว้ซึงรูปแบบที่งดงามของสถาปัตยกรรมที่ยังคงตั้งตระหง่านผ่านระยะเวลามานับศตวรรษ ให้ผู้คนที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนได้ร่วมเก็บความประทับใจ และจับจ่ายสินค้าท้องถิ่นที่เป็นฝีมือของผู้คนในจังหวัดลำปางแห่งนี้
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :795