ดอยผาตั้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยผาตั้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.14 บ้านผาตั้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.98
longitude :  100.49
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีธรรมชายที่สวยงาม สามารถชมทะเลหมอกที่สวยงามได้
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัวได้ สามารถเข้าถึงที่ได้ ถนนไม่มีความอันตรายมากนัก

จำนวนผู้เข้าชม :557