พระธาตุแท่นคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุแท่นคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านต้าหลวง ม.6 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เดิมเป็นวัดร้างชาวบ้านเรียกพระธาตุแท่นเลาคำ ตามตำนานในคัมภีร์ใบลานแสดงไว้ว่า พระธาตุแท่นคำเป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และตั่งหวายที่พระพุทธเจ้าได้ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถหลังจากเสด็จกลับ นายลัวะซึ่งมีความเลื่อมใส จึงได้ทำการก่อสร้างพระธาตุ(เจดีย์) เพื่อเป็นที่ระลึก และสักการบูชาถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์จากถนนบ้านต้า-หัวดอย เข้ามาในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้าแล้วเลี้ยวเข้าถนนเทศบาลตำบลบ้านต้าถึงหมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลบ้านต้า เลี้ยวเข้าซอย 95 อีกประมาณ 1 กม. ก็จะถึงวัดพระธาตุแท่นคำ

จำนวนผู้เข้าชม :683