ห้วยขี้หมู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้วยขี้หมู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองหมากสุก หมู่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.78
longitude :  104.36
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ
การเดินทาง :  ห่างจากเทศบาลตำบลดงหลวงประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :327