บึงโพธิ์ศรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงโพธิ์ศรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านโพธิ์ศรี ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :337