พระธาตุสันขวาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุสันขวาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 บ้านห้วยเคียน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสูงของพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเคียน เป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุ และยังเป็นที่ ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ เมื่อขึ้นถึงองค์พระธาตุจะเห็นความสง่างามขององค์พระธาตุสีทองเหลืองอร่ามสวยงามมาก ด้านหน้ามีบันไดนาคมีองค์พระพุทธรูปที่งดงามขนาดใหญ่ประดิษฐ์สถานอยู่ ด้านหลังเป็นศาลาปฏิบัติธรรมและที่ประดิษฐ์ สถานของพระพุทธรูปเป็นเนินเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเล่ากันว่าบางคืนลูกแก้วจะลอยขึ้นโคจรสว่างไปตาม ที่ต่าง ๆ แล้วลอยหายที่เนินเขา แห่งนี้เป็นประจำ พระธาตุสันขวางมีชาวบ้านและผู้ที่ศรัทธาขึ้นมาสักการะองค์พระธาตุ อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลท่าสุดและชาวบ้านละแวกนี้ก็ได้
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :2553