หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุบลราชธานี > สิรินธร > วัดสิรินธรธรรมาราม (วัดภูพร้าว)
วัดสิรินธรธรรมาราม (วัดภูพร้าว)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสิรินธรธรรมาราม (วัดภูพร้าว)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.20
longitude :  104.89
รายละเอียด :  เมื่อก่อนธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติเขาลูกนี้พิเศษ แปลกไปจากภูเขาลูกอื่นๆ มีหินคล้ายมะพร้าวเต็มไปหมดทุบออกมาจะมีฝุ่นหรือเม็ดหินใสแวววาวระยับคล้ายเพชรและพลอย ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ เอาไปรักษาโรค เรียกมะพร้าวฤษีทำเอาไว้ จึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า ภูพร้าว
การเดินทาง :  เริ่มต้นจากตัวเมืองอุบลราชธานี โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 217 ผ่านอำเภอพิบูลมังสาหาร มุ่งสู่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :383