จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงบัง ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโพธาราม ตั้งอยู่ที่บ้านดงบัง เป็นวัดเก่าแก่ที่สรา้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2343 ลักษณะของสิมเป็นสิมพื้นบ้านอีสานอย่างแท้จริง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2451 อาคารก่ออิฐฉาบปูนพื้นเมือง ฐานสิมยกสูง หลังคาเป็นเครื่องไม้มุ่งกระเบื้อง ตัวสิมก่อผนังทึบ เจาะช่องหน้าต่าง
การเดินทาง :  วัดโพธาราม ตั้งอยู่ที่บ้านดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

จำนวนผู้เข้าชม :335