สระ 50 ไร่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สระ 50 ไร่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที 8 บ้านหนองสะแก ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ช่วงหน้าหนาวจะมีนกมาอยู่จำนวนมาก
การเดินทาง :  เส้นทางถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ประมาณ 14 กิโลเมตร แยกทางแยกบ้านหนองสะแก ประมาณ 5 กิโลเมตร แยกขวาบ้านทุ่งห้าง ประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงสระ 50 ไร่

จำนวนผู้เข้าชม :829