วัดวรจันทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวรจันทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.โพธิ์พระยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เจดีย์จุฬามณี ศาลาหลวงพ่อพริ้ง ต้นโพธิ์100ปี
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางบางบัวทอง-สุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :122