น้ำตกตาดน้ำพุ-น้ำพุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดน้ำพุ-น้ำพุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลคำด้วง
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :392