เขาพนมนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาพนมนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.30
longitude :  100.56
รายละเอียด :  เหมืองแร่ทองคำ เขาพนมพา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพระ จ.พิจิตร เป็นเนินเขาขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเขาลูกโดดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ แหล่งแร่ทองคำเขาพนมพา นั้น ได้มีการค้นพบ โดยนักธรณีวิทยา ที่เข้ามาสำรวจ ตอนแรกๆ ชาวบ้าน ยังไม่ให้ความสนใจนัก แต่พอเมื่อมีการสำรวจบ่อยขึ้นๆ ชาวบ้านจึงเริ่ม สงสัยและ ในที่สุด จึงได้รู้ว่าที่นี่ มีทองคำ แร่ทองคำที่นี่นั้น มีอยู่กระจัดกระจายทั่วบริเวณ แม้แต่ดินลูกรัง ยังมีแร่ทองคำ ปะปนอยู่ด้วยเลยครับ หลังจากที่ข่าว การพบแร่ทองคำแพร่ออกไป ชาวบ้านจากทั่วทุกทิศก็เข้ามา แสวงหาโชคกัน มากมาย ทาง อบจ. จึงได้ทำการเข้ามาควบคุมจัดระเบียบให้เรียบร้อยขึ้น
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 11

จำนวนผู้เข้าชม :463