น้ำตกจำปุย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกจำปุย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านจำปุย หมู่ที่ 9 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ต่อด้วยรถจักรยานยนต์และเดินเท้า ระยะทางจาก อบต.พระรักษ์ โดยประมาณ 15 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :310