น้ำตกถ้าฝุ่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกถ้าฝุ่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านภูสวาท ม.6 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042490880
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกถ้ำฝุ่น อยู่ในบริเวณบ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น ตามทางหลวงหมายเลข 212 ก่อนถึงอำเภอบุ่งคล้า 7 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตพิทักษ์ป่า มีทางแยกขวาไปน้ำตกประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำฝุ่น รอบ ๆ เป็นป่าโปร่งที่มีทิวทัศน์สวยงามทางตอนเหนือของภูวัว ทางเดินไปน้ำตกผ่านลานหินทรายกว้างขวาง จนมาสุดทางที่น้ำตกที่ไหลมาจากหน้าผาหินทรายที่มีลักษณะเป็นร่องแคบ มองเห็นสายน้ำตกมาเป็นทางยาว มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน
การเดินทาง :  ถนนหมายเลข 212 บึงกาฬ-นครพนม บ้านภูสวาท ม.6 ตำบลหนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ออกไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

จำนวนผู้เข้าชม :658