ป่าชายเลน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชายเลน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ.ตะโละอาโหร์ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  073461041
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ในอาณาบริเวณที่มีพื้นที่มากถึง 500 ไร่ คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ของการเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน บนสะพานที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทอง (Hopea Odorata) ระยะทางยาวโดยรอบ 1,250 เมตร และตลอดเส้นทางเดินจะได้สนุกไปกับกลุ่มไม้ในสังคมป่าชายเลน ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เถาและไม้พื้นล่าง ซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละชนิดมีความสามารถขึ้นอยู่ได้ในบริเวณที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ระหว่าง ระดับน้ำทะเลต่ำสุดและระดับน้ำทะเลสูงสุด เช่น กลุ่มไม้ถั่วขาว กลุ่มไม้ตะบูนดำ กลุ่มไม้ตาตุ่มทะเล ฝาดดอกขาว เหงือกปลาหมอดอกขาว เป็นต้น เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ บางจุดมีระเบียงสำหรับนั่งพัก และมีซุ้มสื่อความหมายเพื่ออธิบายเรื่องราวของป่าชายเลนพร้อมภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมีศาลาพักผ่อนและหอชมนกสำหรับชมทัศนียภาพเหนือเหนือยอดไม้บนความสูง 13 เมตร สำหรับใครที่ไม่อยากเหนื่อยกับการเดินมากเกินไปนัก สามารถเลือกบริการล่องเรือชมป่าชายเลน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนตามลำคลองน้อยใหญ่ที่แบ่งเป็น 3 สาย ได้แก่ คลองบางปู คลองกลาง คลองกอ โดยตลอดสองฝั่งคลองนั้นจะเห็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ชุกชุมด้วยสัตว์น้ำและนกนานาชนิด สอดประสานไปกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและความสวยงามของป่าโกงกางที่น่าประทับใจ
การเดินทาง :  ป่าชายเลนยะหริ่ง ตั้งอยู่บริเวณริมคลองยามู ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนยะหริ่ง

จำนวนผู้เข้าชม :369