ลำเซบาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลำเซบาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านนาผาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลำเซบายเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ตำบลโนนรัง ชาวบ้านใช้น้ำในการเกษตร การประมง หาของป่า และเป็นที่พักผ่อน
การเดินทาง :  การเดินทางสะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :469