วัดป่าโคกมน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าโคกมน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ.เมตตา ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.27
longitude :  101.74
รายละเอียด :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวตำบลผาน้อย
การเดินทาง :  เส้นทางวังสะพุง มาตำบลผาน้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 17 บ้านเมตตา ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม :96