หน้าแรก > ภาคเหนือ > แม่ฮ่องสอน > เมืองแม่ฮ่องสอน > กะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า
กะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.8 บ้านห้วยเสือเฒ่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า มีประมาณ 20 หลังคาเรือน อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนมานานแล้ว ดำรงชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ล้อมรอบไปด้วยป่า เป็นหมู่บ้านกระเหรี่ยงที่อยู่ใกล้เมือง และรถยนต์สามารถเข้าถึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เพื่อชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ภายในหมู่บ้านมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆให้นักท่องเที่ยว โดยสินค้าส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผ้าทอ เครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่รับจากที่อื่นมาจำหน่าย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าคลุมเตียง เป็นต้น
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :483