เกษตรที่สูง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกษตรที่สูง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ทดลองพันธุ์ไม้เมืองหนาวและสถานที่สามารถพักผ่อน ชมพืชพันธุ์และดอกไม้นานาชนิด สถานที่ตั้งอยู่จุดสูง ทำให้มีอากาศระบายได้ดี ทำให้พื้นที่เย็นสบาย สามารถติดต่อเข้าชมและกางเต็นท์พักแรมได้
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์สามารถเข้าถึงสถานที่ได้

จำนวนผู้เข้าชม :371