พระธาตุจอมพริก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุจอมพริก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ.เสี้ยว ม.6 ต.ยม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  701,038.00
longitude :  2,110,959.00
รายละเอียด :  วัดพระธาตุจอมพริกเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยเมืองย่าง ก่อนที่จะย้ายเมืองไปที่เมืองน่านในปัจจุบัน ในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญคือ พระธาตุจอมพริก เป็นเจดีย์เก่าแก่ และใกล้ๆกันนั้นยังมี ต้นพริกโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุกว่า 800ปี ยืนเคียงคู่พระธาตุ
การเดินทาง :  วัดพระธาตุจอมมพริก ตั้งอยู่บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 6 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

จำนวนผู้เข้าชม :512