ฝายพญานาค

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายพญานาค
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาฝาย ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.51
longitude :  102.57
รายละเอียด :  วัดป่า
การเดินทาง :  รถรับจ้าง

จำนวนผู้เข้าชม :335