วัดสิงห์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสิงห์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.05
longitude :  100.54
รายละเอียด :  วัดสิงห์เป็นวัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2173-2198) แห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในปี พ.ศ.2202 ชาวมอญเมืองเมาะตะมะถูกพม่าเบียดเบียนจึงอพยพเข้ามาพึ่งโพธิสมภาร โปรดเกล้าให้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สามโคก วัดสิงห์จึงเป็นวัดโบราณผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง มีโบราณสถานวัตถุที่มีคุณค่าแก่การศึกษาเรียนรู้อยู่มากมาย
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองจังหวัดปทุมธานี ประมาณ 3 กิโลเมตร การสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ (เรือเล็ก)

จำนวนผู้เข้าชม :344