สวนเจ้าทะเล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนเจ้าทะเล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านสวนสมเด็จ หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.84
longitude :  101.26
รายละเอียด :  รถยนต์ส่วนบุคคล
การเดินทาง :  ติดเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล

จำนวนผู้เข้าชม :68