ภูธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านนกเขียน หมู่ที่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ตั้งสำนักสงฆ์วัดภูธาตุที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาที่มีความสวยงาม
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :426