น้ำตกตาดม่าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดม่าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังทอง ม.3 พระพุทธบาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บริเวณสันเขาเวียง (ม่อนเวียง) ในพื้นที่หมู่บ้านวังทอง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตัวน้ำตกมีต้นกำเนิดมาจากลำน้ำหุย มีทั้งหมด 6 ชั้น ลักษณะเป็นชั้นหิน สลับซับซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นๆ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำตกชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 6 มีชื่อเรียกดังนี้ ตาดม่าน ผาคันไถ ผาหัวช้าง ผาจ้อม ตาดลิง และ ตาดหมอก (ห้วยหก)[2] ตามลำดับ บริเวณชั้นที่ 1 สูงประมาณ 30 เมตร มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การเล่นน้ำ ส่วนชั้นที่ 2 มีความสูงประมาณ 50 เมตร โอบล้อมไปด้วยบรรยากาศของผืนป่าดงดิบแล้งที่มีสภาพป่าไม้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ตัวน้ำตกห่างจากตัวอำเภอประมาณ 11 กิโลเมตร
การเดินทาง :  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 11 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :426