หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ระยอง > เมืองระยอง > พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านดอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นสถานที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ และเก็บรักษาตัวหนังใหญ่ ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้สืบไป การแสดงหนังใหญ่ เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง ที่ผสมผสานศิลปะหลายด้าน ทั้งหัตถศิลป์ นาฎศิลป์ วรรณศิลป์ และคีตศิลป์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนนี้ถือเป็น 1 ใน 3 แห่งที่เหลืออยู่
การเดินทาง :  ที่ตั้ง วัดบ้านดอน หมู่ 4 ต.เชิงเนิน ใช้ทางหลวงหมายเลข 36 มุ่งหน้าระยอง ผ่านบิ๊กซีระยอง ผ่านสี่แยกวัดเกาะลอย จนไปเจออีกสี่แยก ให้เลี้ยวซ้าย ขับเข้าไปจนเจอสี่แยก ให้เลี้ยวขวา ไปตามทาง วัดบ้านดอนจะอยู่ขวามือ หรือหากเลี้ยวเข้าสี่แยกแรก (ริมเส้น 36) ไม่ทัน ให้เลยไปเข้าทางหลวงหมายเลข 3139 ที่สี่แยกหน้า จะมีทางเลี้ยวซ้ายไปบรรจบที่วัดบ้านดอนได้เช่นเดียวกัน

จำนวนผู้เข้าชม :2650