น้ำตกแก่งโสภา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกแก่งโสภา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.บ้านแยง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055-268019
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง คือมีพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงซึ่งกินพื้นที่ไปถึงเขตอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลำน้ำเข็กเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ตลอดแนวของลำน้ำเข็กยังมีน้ำตกที่สวยงามให้ชมหลายแห่ง แต่ที่นับว่ามีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดในแถบนี้คงจะได้แก่ น้ำตกแก่งโสภา ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีมีความสูงถึง 70 เมตร ทริปนี่เราพาเข้าป่าท่องไพรพักผ่อนกับบรรยากาศสบาย ๆภายใต้ธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พร้อมกับชมน้ำตกงามที่แก่งโสภา ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามตาม ธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งครับ
การเดินทาง :  การเดินทางสามารถมาได้ 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 มาจากเพชรบูรณ์ใช้ทางหลวง 21 ไปหล่มสักระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร จากนั้นเข้าสูทางหมายเลข 12 ไปพิษณุโลก ตรงไปตามทางจนถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 71-72 ก็จะเห็นทางเข้าทางด้านซ้ายมือ เส้นทางที่ 2 เดินทางจากพิษณุโลก ใช้เส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก( ทางหมายเลข 12 ) ตรงไปหล่มสัก ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 71-72 ก็จะเห็นทางเข้าไปน้ำตกอยู่ทางขวามือ เดินทางสะดวกสบายครับมีป้ายบอกทางเป็นระยะไม่หลงแน่นอน

จำนวนผู้เข้าชม :420