น้ำตกคลองกุ่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกคลองกุ่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคลองกุ่ม ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0872592800
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกธรรมชาติ
การเดินทาง :  เดินทางจากทางหลวงหมายเลข 304 แยกบ้านบุตาโก-บ้านคลองกุ่ม ประมาณ 28 กม. แยกข้างวัดคลองกุ่ม ม.5 ประมาณ 1 กม. ถึงที่หมาย

จำนวนผู้เข้าชม :484