หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่สาย > หมู่บ้านผาหมี(ชนเผาอาข่า)
หมู่บ้านผาหมี(ชนเผาอาข่า)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านผาหมี(ชนเผาอาข่า)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้านชาวเขาผาหมี ตั้งอยู่ถนนสายพระธาตุดอยตุง ? บ้านผาหมี ห่างจากพระธาตุดอยตุง ประมาณ 10 กม. หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงพางคำ มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม อยู่ห่างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย เพียง 6 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบหมู่บ้าน เป็นภูเขาหินอ่อน หินปูน มีถ้ำเล็ก ถ้ำน้อย ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทาย สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวไทยภูเขา ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง.... เดิมพื้นที่นี้ใช้เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดชาวเขาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์ฝึกอาชีพผาหมี
การเดินทาง :  หมู่บ้านผาหมีอยู่หากจากตัวอำเภอแม่สายประมาณ ๘ กิโลเมตร การเดินทางต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ปากทางเข้าหมู่บ้านอยู่ติดกับศูนย์จักรพันธ์เพ็ญศิริ

จำนวนผู้เข้าชม :631