ฟาร์มตัวอย่าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฟาร์มตัวอย่าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :269