หน้าแรก > ภาคใต้ > นราธิวาส > ตากใบ > อุทยานเมืองเก่าโคกอิฐ
อุทยานเมืองเก่าโคกอิฐ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานเมืองเก่าโคกอิฐ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.พร่อน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านโคกอิฐ ลักษณะเป็นเนินดินบนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ชาวบ้านเรียกว่า "อิฐกอง" เนื่องจากมีเศษอิฐกองหินขนาคใหญ่และถ้วยชาม สมัยโบราณของจีนจำนวนมาก ตามหลักฐานทางประวัติสาสตร์ระบุเอาไว้ว่าเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน บริเวณอิฐกองแห่งนี้เป็นสถานที่แวะพักของพ่อค้าวาริช ระหว่างล่องเรือสำเภา ค้าขายไปยังประเทศอินโดนิเชีย ขณะเดียวกันยังเป็น สถานที่ตั้ง รกรากของพระองค์เจ้า พุทธโธทมะ หรือที่รู้จักของชาวบ้านว่าโต๊ะชายดำ ผู้มีเชื้อสายมอญ - ไทยใหญ่และไทยลื้อ ชาวบ้าน ปัจจุบัน เชื่อกัน ว่าใต้พื้นดินบริเวณนี้มีสมบัติล้ำค่า ฝังฃ่อนอยู่มากมาย
การเดินทาง :  บ้านโคกอิฐ หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ ห่างจากตัวเมืองนราธิวาสประมาณ 42 แยกขวา ก่อนถึงบ้านโคกยางตามทางหลวงหมายเลข 4084 นราธิวาส - สุไหงโก-ลก ประมาณ 4 กิโลเมตร จากนั้นแยกขวาไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :387