เมืองโบราณคูบัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เมืองโบราณคูบัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จัวหวัดราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.49
longitude :  99.81
รายละเอียด :  เมืองโบราณคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีแผนผังรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามุมมน กว้างประมาณ 800 ยาวประมาณ 2,000 เมตร โบราณสถานเหล่านี้สันนิษฐานว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทวาราวดีที่มีความรุ่งเรืองสูงสุดอยู่ในแถบตอนกลางของประเทศไทย
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองราชบุรีไปทางทิศใต้ ประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :824