วัดปอแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปอแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านปอแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่สำคัญองตำบลภูหลวง มีเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเคารพ ศรัทธา จากพุทธศาสนิกชนทั่วไป
การเดินทาง :  ติดถนน 304 ขาเข้าจังหวัดนครราชสีมา หมู่ที่ 4 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม :466